Linnéporträtt Rumex
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Rumex acetosella
Rumex acutus
Rumex aegypticus (2 ark)
Rumex bucephalophorus (4 ark)
Rumex lunaria
Rumex luxurians
Rumex maritimus

Rumex persicarioides
Rumex pulcher
Rumex sanguineus
Rumex scutatus
Rumex spinosus
Rumex tingitanus (2 ark)
Rumex tuberosus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/r/rumex/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 17 maj 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs