Linnéporträtt Rumex acutus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Rumex acutus L., framsida Rumex acutus L., framsida Rumex acutus L., baksida

Namn: Rumex acutus L.
Typ: Lectotyp
Microfiche: IDC 150.5
Referens: López Gonzáles i Anales del Jardin Botánico de Madrid 44, s. 588, 1987
Typherbarienummer: G-10032

Fler Rumex

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/r/rumeacu.html.se
Senast uppdaterad: 17 maj 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs