Linnéporträtt Ononis
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Ononis alopecuroides
Ononis antiquorum
Ononis cherleri
Ononis mauritanica (2 ark)
Ononis minutissima
Ononis mitissima (2 ark)
Ononis natrix (2 ark)
Ononis prostrata
Ononis rotundifolia
Ononis spinosa
Ononis umbellata
Ononis viscosa
Ononis sp.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/o/ononi/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 26 juni 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs