Linnéporträtt Ononis prostrata Burm.f.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Ononis prostrata Burm.f., framsida Ononis prostrata Burm.f., närbild, framsida Ononis prostrata Burm.f., blomställning x8 Ononis prostrata Burm.f., baksida

Namn: Ononis prostrata Burm.f.
Microfiche: IDC 298.17

Fler Ononis

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/o/ononi/ononpro.html.se
Senast uppdaterad: 25 juni 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs