Linnéporträtt Ononis sp.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Ononis sp., framsida Ononis sp., närbild, framsida x5 Ononis sp., blomställning x8 Ononis sp., baksida

Namn: Ononis sp.
Microfiche: IDC 299.14

Fler Ononis

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/o/ononi/ononsp.html.se
Senast uppdaterad: 26 juni 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs