Linnéporträtt Festuca ovina L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 38.1, IDC 38.3, IDC 38.5, IDC 38.7, IDC 38.9, IDC 38.13 och IDC 38.15

Festuca ovina L., framsida Festuca ovina L., ax x6 Festuca ovina L., baksida Festuca ovina L., närbild av Linnés anteckning

Namn: Festuca ovina L.
Microfiche: IDC 37.19

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/f/festu/festovi1.html.se
Senast uppdaterad: 14 april 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs