Linnéporträtt Urena lobata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 287.15, IDC 287.17, IDC 287.19 och IDC 288.3

Urena lobata L., framsida Urena lobata L., blomställning x8 Urena lobata L., baksida Urena lobata L., omslag

Namn: Urena lobata L.
Microfiche: IDC 288.1

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/u/urena/urenlob4.html.se
Senast uppdaterad: 21 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs