Linnéporträtt Urena lobata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 287.15, IDC 287.19, IDC 288.1 och IDC 288.3

Urena lobata L., framsida Urena lobata L., blomställning x8 Urena lobata L., baksida

Namn: Urena lobata L.
Microfiche: IDC 287.17

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/u/urena/urenlob2.html.se
Senast uppdaterad: 21 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs