Linnéporträtt Thalictrum
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Thalictrum alpinum (2 ark)
Thalictrum angustifolium (2 ark)
Thalictrum contortum
Thalictrum flavum (2 ark)
Thalictrum foetidum
Thalictrum laevigatum (2 ark)
Thalictrum majus (2 ark)
Thalictrum minus
Thalictrum purpurascens
Thalictrum sibiricum (2 ark)
Thalictrum sp.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/thali/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 24 oktober 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs