Linnéporträtt Thalictrum purpurascens L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Thalictrum purpurascens L., framsida Thalictrum purpurascens L., blomställning x8 Thalictrum purpurascens L., baksida

Namn: Thalictrum purpurascens L.
Microfiche: IDC 225.10

Fler Thalictrum

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/thali/thalpur.html.se
Senast uppdaterad: 24 oktober 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs