Linnéporträtt Teucrium
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Teucrium asiaticum (2 ark)
Teucrium betonicum
Teucrium campanulatum (2 ark)
Teucrium canadense (2 ark)
Teucrium capitatum (2 ark)
Teucrium chamaedrys
Teucrium creticum
Teucrium flavum (2 ark)
Teucrium fruticans (2 ark)
Teucrium hircanicum
Teucrium marum
Teucrium montanum (3 ark)
Teucrium nissolianum
Teucrium polium (7 ark)
Teucrium pseudochamapitys (2 ark)
Teucrium pumilum (2 ark)
Teucrium pyrenaicum
Teucrium scordium (2 ark)
Teucrium scorodonia

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/Teucrium/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 13 november 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs