Linnéporträtt Teucrium polium L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 232.5, IDC 232.7, IDC 232.9, IDC 232.11, IDC 232.13 och IDC 232.15

Teucrium polium L., framsida Teucrium polium L., blomställning x6 Teucrium polium L., baksida

Namn: Teucrium polium L.
Microfiche: IDC 232.3

Fler Teucrium

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/teucr/teucpol1.html.se
Senast uppdaterad: 12 november 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs