Linnéporträtt Silene
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Silene amoena
Silene anglica
Silene antirrhina
Silene armeria (2 ark)
Silene behen
Silene cerastioides
Silene conica
Silene conoidea
Silene cretica
Silene fruticosa (3 ark)
Silene geminiflora
Silene lusitanica
Silene nocturna
Silene noctiflora (2 ark)
Silene nutans
Silene paradoxa
Silene pendula
Silene portensis (3 ark)
Silene quinquevulnera (2 ark)
Silene rupestris
Silene saxifraga (2 ark)
Silene vallesia (2 ark)
Silene viridiflora
Silene sp.
Silene sp.
Silene sp.
Silene sp.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/silen/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 1 september 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs