Linnéporträtt Silene anglica L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Silene anglica L., framsida Silene anglica L., blomställning x8 Silene anglica L., baksida

Namn: Silene anglica L.
Microfiche: IDC 182.3

Fler Silene

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/silen/sileang.html.se
Senast uppdaterad: 27 augusti 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs