Linnéporträtt Ranunculus
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Ranunculus abortivus
Ranunculus aconitifolius
Ranunculus acris
Ranunculus amplexicaulis
Ranunculus aquatilis (3 ark)
Ranunculus arvensis
Ranunculus asiaticus
Ranunculus auricomus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus cassubicus
Ranunculus chaerophyllos
Ranunculus falcatus
Ranunculus lanuginosus
Ranunculus nivalis
Ranunculus orientalis
Ranunculus pygmaeus
Ranunculus reptans
Ranunculus rutaefolius

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/r/ranun/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 26 oktober 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs