Linnéporträtt Ranunculus lanuginosus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Ranunculus lanuginosus L., framsida Ranunculus lanuginosus L., blomställning x8 Ranunculus lanuginosus L., frukt och blomställning x8 Ranunculus lanuginosus L., baksida

Namn: Ranunculus lanuginosus L.
Microfiche: IDC 228.3

Fler Ranunculus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/r/ranun/ranulan.html.se
Senast uppdaterad: 26 oktober 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs