Linnéporträtt Potentilla
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Potentilla alba (2 ark)
Potentilla aurea
Potentilla fragariastrum
Potentilla fruticosa
Potentilla grandiflora
Potentilla monspeliensis
Potentilla multifida
Potentilla nitida
Potentilla pensylvatica
Potentilla recta (4 ark)
Potentilla reptans
Potentilla rupestris
Potentilla supina (3 ark)
Potentilla valderia
Potentilla verna

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/poten/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 6 september 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs