Linnéporträtt Potentilla supina L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 208.17 och IDC 208.19

Potentilla supina L., framsida Potentilla supina L., blomställning x8 Potentilla supina L., blomställning x6 Potentilla supina L., baksida

Namn: Potentilla supina L.
Microfiche: IDC 208.15

Fler Potentilla

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/poten/potesup.html.se
Senast uppdaterad: 6 september 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs