Linnéporträtt Polygonum
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Polygonum amphibium
Polygonum arifolium
Polygonum aviculare
Polygonum barbatum
Polygonum chinense
Polygonum convolvulus
Polygonum divaricatum (2 ark)
Polygonum dumetorum (2 ark)
Polygonum fagopyrum
Polygonum frutescens (2 ark)
Polygonum lapathifolium
Polygonum maritimum
Polygonum orientale (4 ark)
Polygonum pensylvanicum
Polygonum perfoliatum
Polygonum sagittatum
Polygonum tataricum
Polygonum uviferum (2 ark)
Polygonum sp.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/polyg/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 23 juni 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs