Linnéporträtt Polygonum frutescens L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 158.5

Polygonum frutescens L., framsida Polygonum frutescens L., blomställning x7 Polygonum frutescens L., baksida

Namn: Polygonum frutescens L.
Microfiche: IDC 158.3

Fler Polygonum

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/polyg/polyfru1.html.se
Senast uppdaterad: 22 juni 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs