Linnéporträtt Medicago polymorpha L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 323.15, IDC 323.17, IDC 323.19, IDC 324.1, IDC 324.3, IDC 324.5 och IDC 324.7

Medicago polymorpha L., framsida Medicago polymorpha L., blomställning x8 Medicago polymorpha L., frukt x8

Namn: Medicago polymorpha L.
Microfiche: IDC 324.9

Fler Medicago

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/medic/medipol8.html.se
Senast uppdaterad: 15 oktober 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs