Linnéporträtt Medicago
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Medicago apiculata (2 ark)
Medicago arborea
Medicago circinnata (2 ark)
Medicago falcata
Medicago intertexta (2 ark)
Medicago lupulina
Medicago polymorpha (8 ark)
Medicago radiata
Medicago tornata
Medicago tribuloides (2 ark)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/medic/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 17 oktober 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs