Linnéporträtt Medicago circinnata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 323.7

Medicago circinnata L., framsida Medicago circinnata L., blomställning x8 Medicago circinnata L., blomställning x8 Medicago circinnata L., baksida Medicago circinnata L., text, framsida

Namn: Medicago circinnata L.
Microfiche: IDC 323.9

Fler Medicago

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/medic/medicir2.html.se
Senast uppdaterad: 15 oktober 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs