Linnéporträtt Medicago apiculata Willd.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 324.12

Medicago apiculata Willd., framsida Medicago apiculata Willd., blomställning x8 Medicago apiculata Willd., frukter x8 Medicago apiculata Willd., baksida

Namn: Medicago apiculata Willd.
Microfiche: IDC 324.14

Fler Medicago

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/m/medic/mediapi2.html.se
Senast uppdaterad: 15 oktober 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs