Linnéporträtt Justicia
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Justicia assurgens
Justicia bivalvis
Justicia ecbolium
Justicia gangetica
Justicia hyssopifolia
Justicia nasuta
Justicia procumbens
Justicia repens
Justicia sexangularis

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/j/justi/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 25 oktober 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs