Linnéporträtt Juncus
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Juncus acutus
Juncus arcuatus
Juncus biglumis
Juncus bufonius (4 ark)
Juncus bulbosus (2 ark)
Juncus compressus (2 ark)
Juncus gerardii (2 ark)
Juncus grandiflorus

Juncus inflexus
Juncus jacquini
Juncus niveus
Juncus obtusiflorus (2 ark)
Juncus spicatus
Juncus squarrosus
Juncus triglumis
Juncus trifidus
Juncus sp.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/j/juncu/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 7 juni 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs