Linnéporträtt Justicia sexangularis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Justicia sexangularis L., framsida Justicia sexangularis L., blomställning x3 Justicia sexangularis L., baksida

Namn: Justicia sexangularis L.
Microfiche: IDC 6.7

Fler Justicia

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/j/justi/justsex.html.se
Senast uppdaterad: 21 januari 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs