Linnéporträtt Juncus obtusiflorus Ehrh.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 147.11

Juncus obtusiflorus Ehrh., framsida Juncus obtusiflorus Ehrh., blomställning x6 Juncus obtusiflorus Ehrh., baksida

Namn: Juncus obtusiflorus Ehrh.
Microfiche: IDC 147.9

Fler Juncus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/j/juncu/juncobt1.html.se
Senast uppdaterad: 10 maj 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs