Linnéporträtt Dianthus armeria L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 178.15 och IDC 178.17

Dianthus armeria L., framsida Dianthus armeria L., blomställning x8 Dianthus armeria L., baksida

Namn: Dianthus armeria L.
Microfiche: IDC 178.13

Fler Dianthus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/d/diant/dianarm1.html.se
Senast uppdaterad: 17 augusti 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs