Linnéporträtt Cistus thymifolius L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Cistus thymifolius L. Cistus thymifolius L.

Namn: Cistus thymifolius L.
Typ: Lectotyp
Microfiche: IDC 216.15
Referens: Molero & Rovira i Candollea 42, s. 519, 1987
Typherbarienummer: G-10038

Fler Cistus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cistu/cistthy.html.se
Senast uppdaterad: 21 november 1997
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs