Linnéporträtt Cistus
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Cistus albidus (3 ark)
Cistus apenninus
Cistus arborescens
Cistus crispus
Cistus guttatus (2 ark)
Cistus hirtus (4 ark)
Cistus hispannicus
Cistus laurifolius
Cistus ledifolius
Cistus libanoticus
Cistus marifolius (2 ark)
Cistus pilosus (2 ark)
Cistus salvifolius (4 ark)
Cistus squamatus (3 ark)
Cistus thymifolius
Cistus umbellatus
Cistus sp.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cistu/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 19 september 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs