Linnéporträtt Cistus hispannicus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Cistus hispannicus L., framsida Cistus hispannicus L., blomställning x6 Cistus hispannicus L., blomställning x8 Cistus hispannicus L., baksida

Namn: Cistus hispannicus L.
Microfiche: IDC 217.7

Fler Cistus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cistu/cisthis.html.se
Senast uppdaterad: 27 september 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs