Linnéporträtt Cimicifuga foetida L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 220.15

Cimicifuga foetida L. Cimicifuga foetida L.

Namn: Cimicifuga foetida L. och Actaea cimicifuga L.
Typ: Lectotyp
Microfiche: IDC 220.17
Referens: Compton & Jury i Taxon 44, s. 604, 1995
Typherbarienummer: G-8553

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cimic/cimifoe.html.se
Senast uppdaterad: 16 oktober 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs