Linnéporträtt Cimicifuga foetida L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 220.17

Cimicifuga foetida L., framsida Cimicifuga foetida L., blomställning x6 Cimicifuga foetida L., blomställning x8 Cimicifuga foetida L., blomställning x8 Cimicifuga foetida L., baksida

Namn: Cimicifuga foetida L.
Microfiche: IDC 220.15

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/c/cimic/cimifoe1.html.se
Senast uppdaterad: 16 oktober 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs