Linnéporträtt Astragalus
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Astragalus alpinus
Astragalus ammodytes
Astragalus arenarius
Astragalus chinensis
Astragalus christianus
Astragalus cicer
Astragalus dahuricus
Astragalus epiglottis
Astragalus frigidus
Astragalus galegiformis
Astragalus monspessulanus (3 ark)
Astragalus pentaglottis
Astragalus pilosa
Astragalus syriacus (2 ark)
Astragalus uliginosus (3 ark)
Astragalus sp.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/astra/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 16 augusti 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs