Linnéporträtt Astragalus ammodytes Pall.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Astragalus ammodytes Pall., framsida Astragalus ammodytes Pall., blomställning x4 Astragalus ammodytes Pall., blomställning x8 Astragalus ammodytes Pall., baksida

Namn: Astragalus ammodytes Pall.
Microfiche: IDC 317.5

Fler Astragalus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/a/astra/astramm.html.se
Senast uppdaterad: 15 augusti 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs