Museum Adolphi Friderici

Fiskarna

OBS! Länkar från denna sida leder som regel till engelskspråkiga sidor eller JPEG-bilder som vanligen är 40-60 kb stora.

1754 namn1754 sida1754 illustration1764 namn1764 sidaSystema Naturae 1758NRM katalog-nr
Squalus Zygaena52Squalus Zygaena88
Squalus Acanthias53Squalus Acanthias85
Acipenser europaeus54pl. 28, fig. 2 Acipenser Sturio94
Lophius Piscatrix55 Lophius piscatorius4553
Acipenser indicus55 pl. 28, fig, 4 Acipenser Plecostomus32
Lophius tumidus56Lophius histrio4558
Cyclopterus heptagonus57Cyclopterus Lumpus4502, 4503, 4504
Balistes verrucosus57 pl. 27, fig. 4 Balistes verrucosus38
Balistes ringens58 Balistes ringens39
Ostracion ventricosus59 Tetraodon lagocephalus81
Chaetodon rostratus61 pl. 33, fig. 2 Chaetodon rostratus54
Chaetodon striatus62 pl. 33, fig. 7Chaetodon striatus61
Chaetodon ciliaris62 pl. 33, fig. 1Chaetodon ciliaris56
Chaetodon capistratus63 pl. 33, fig. 4Chaetodon capistratus58
Chaetodon acuminatus63 pl. 33, fig. 3Chaetodon acuminatus53
Chaetodon saxatilis64 pl. 27, fig. 3Chaetodon saxatilis60
Chaetodon pinnatus64 pl. 33, fig. 6Chaetodon pinnatus57
Sciaena saxatilis65pl. 31, fig. 1Sparus saxatilis5583, 5585
Sciaena rupestris65 pl. 31, fig. 7Labrus rupestris1
Sciaena pallida65 pl. 31, fig. 8
Sciaena punctata66 pl. 31, fig. 5Labrus punctatus4
Sciaena bimaculata66 pl. 31, fig. 6Labrus bimaculatus7
Sciaena lineata66 pl. 31, fig. 4Perca lineata8
Zeus spinosus67pl. 31, fig. 2Zeus Faber67Zeus Faber4212
Zeus vomer67 pl. 31, fig. 9Zeus Vomer17, 117
Zeus Scorpaena68Scorpaena Porcus22
Zeus Scorpaena68Scorpaena Porcus23
Blennius Gattorugine68Blennius Gattorugine61Blennius Gattorugine4601
Blennius mustelaris69 pl. 31, fig. 3Blennius mustelaris ß135
Blennius Gunellus69Blennius Gunnellus37
Cottus Scorpaena70Cottus Scorpius2357
Cottus quadricornis70 pl. 32, fig. 4Cottus quadricornis2491, 2492
Cottus Cataphractus70Cottus cataphractus2808, 2809
Cottus capitatus70Cottus gobio25
Trachinus Draco71Trachinus Draco2884
Uranoscopus pictus71Callionymus Lyra34
Scomber Trachyurus72Scomber trachurus90Scomber Trachurus14
Scomber pelagicus72 pl. 30, fig. 3Scomber pelagicus4221
Aspredo compressus73Silurus Clarias98Silurus Clarias73, 7044
Aspredo Batrachus73Silurus Aspredo75
Callichthys Tamoata73Silurus Callichthys[Funnen]
Scomber scombrus73Scomber ScombrusSaknas
Gasterosteus pentagonus74Gasterosteus Spinachia46
Pungitius pusillus74 pl. 32, fig. 5Gasterosteus SpinarellaSaknas
Gobius niger74Gobius niger64Gobius niger103, 104, 105
Gadus pollachius75 Gadus pollachius[?]41
Gadus mustelaris75Gadus Mustela5625
Ammodytes Tobianus75Ammodytes Tobianus5716
Echeneis Remora75Echeneis RemoraSaknas
Muraena Fluta76Muraena HelenaSaknas
Cobitis Fossilis76Cobitis fossilis69
Gymnotus pinguis76Gymnotus Carapo64
Lepturus argenteus76 pl. 26, fig. 2Trichiurus Lepturus15
Pleuronectes Limanda77Pleuronectes Limanda68Pleuronectes Limanda16
Pleuronectes Rhombus77Pleuronectes Rhombus69Pleuronectes Rhombus21
Pleuronectes Platessa77Pleuronectes PlatessaSaknas
Cyprinus Cylindricus77pl. 30, fig. 1 Cyprinus Cephalus51, 9717
Cyprinus Aureus77Cyprinus Auratus52
Osmerus Eperlanus78Salmo Eperlanus78
Albula immaculata78Salmo immaculatus76
Albula Maculata78pl. 32, fig. 298Salmo bimaculatus7236
Ascita Ventricosa79 pl. 30, fig. 2Silurus Ascita72
Loricaria dura79pl. 29, figs 1-2Loricaria cataphracta33, 90
Clupea Membras79Clupea HarengusSaknas
Exocoetus volans79Exocoetus volitansSaknas
Fistularia tabacina80 pl. 26, fig. 1Fistularia tabacaria4981
Esox Acus80Esox BelloneSaknas
Esox Lucius80Esox LuciusSaknas
Myxina glutinosa91Myxine glutinosa89
Squalus Spinax49Squalus Spinax86
Sqvalus squatina49Squalus squatina87
Raja Torpedo50Raja Torpedo84
Raja Miraletus50Raja Miraletus83
Raja Aquila51Raja Aquila9115
Raja Pastinaca51Raja Pastinaca9098
Raja Rhinobatos52Raja RhinobatosFunnen
Raja scabra52Raja scabraSaknas
Balistes Monoceros53Balistes Monoceros40
Balistes papillosus54Balistes papillosusSaknas
Tetraodon lineatus55Tetraodon lineatus82
Tetrodon ocellatus55Tetraodon ocellatus8813
Pegasus volitans56Pegasus volitans30
Muraena Myrus58Muraena Myrus47, 147
Uranoscopus scaber59Uranoscopus scaber67, 167
Gadus luscus60Gadus luscus5678
Gadus Merlucius60Gadus MerlucciusSaknas
Gadus mediterraneus60Gadus mediterraneus5631
Blennius cornutus61Blennius cornutus4711
Blennius ocellaris62Blennius ocellaris36
Blennius Pholis62Blennius PholisSaknas
Cepola rubescens63Ophidion macrophthalmum77
Gobius Aphya64Gobius AphyaSaknas
Gobius Gozo65Gobius Jozo9454
Cottus grunniens65Cottus grunniens5633
Cottus indus66Saknas
Cottus? scaber66Cottus scaber24
Pleuronectes Flesus67Pleuronectes Flesus20
Pleuronectes ocellatus68Pleuronectes ocellatus19
Pleuronectes maximus69Pleuronectes maximus18
Chaetodon triostegus70Chaetodon triostegus55
Chaetodon vagabundus71Chaetodon vagabundus2004
Sparus Aurata72Sparus Aurata1808
Sparus Sargus73Sparus SargusSaknas
Sparus Hurta73Sparus Hurta13
Sparus Salpa74Sparus SalpaSaknas
Sparus Spinus74Sparus SpinusSaknas
Labrus Julis75Labrus JulisSaknas
Labrus paroticus76Labrus paroticus3
Labrus striatus77Labrus striatusSaknas
Labrus ocellaris78Labrus ocellarisSaknas
Labrus Melops78Labrus Melops6
Labrus niloticus79Labrus niloticus2
Labrus Onitis79Labrus Onitis5
Labrus luscus80Labrus luscusSaknas
Labrus livens80Labrus livensSaknas
Sciaena Cappa81Sciaena CappaSaknas
Sciaena unimaculata81Sciaena unimaculataSaknas
Perca Labrax82Perca LabraxSaknas
Perca nilotica83Perca niloticaSaknas
Perca marina83Perca marina9
Perca cottoides84Perca cottoidesSaknas
Perca mediterranea85Perca mediterraneaSaknas
Perca vittata85Perca vittata11
Perca scriba86Perca Scriba442
Perca argentea86Perca argenteaSaknas
Perca Cabrilla87Perca CabrillaSaknas
Gasterosteus Ductor88Gasterosteus Ductor45
Scomber glaucus89Scomber GlaucusSaknas
Mullus barbatus91Mullus barbatus1463
Trigla cataphractus92Trigla cataphracta31
Trigla Cuculus93Trigla Cuculus27, 127, 128
Trigla Hirundo93Trigla Hirundo229
Trigla obscura94Saknas
Cobitis Anableps95Cobitis AnablepsFunnen
Cobitis ¨Barbatula95Cobitis barbatula68
Silurus Mystus96Silurus Mystus70
Silurus angvillaris96Silurus anguillaris71
Silurus Batrachus97Silurus BatrachusSaknas
Silurus undecimalis97Silurus undecimalisSaknas
Salmo niloticus99Salmo niloticus79
Salmo pulverulentus99Salmo pulverulentus7249
Esox Sphyraena100Esox Sphyraena3541
Esox Osseus101Esox osseus95
Esox brasiliensis102Esox brasiliensis42, 142, 242
Atherina Hepsetus103Atherina Hepsetus65
Mugil Cephalus104Mugil Cephalus43, 44, 143
Clupea Sprattus105Clupea Sprattus66
Clupea Alosa105Clupea AlosaSaknas
Clupea Mystus106Clupea Mystus74
Cyprinus Barbus107Cyprinus Barbus8052, 8055
Cyprinus Gobio107Cyprinus gobioSaknas
Cyprinus niloticus108Cyprinus niloticus8045
Cyprinus Dentex108Cyprinus Dentex49
Mormyrus cyprinoides109Mormyrus cyprinoides62
Mormyrus angvilloides110Mormyrus anguilloides63
Ingår ej Ingår ej Cyprinus Brama48
Ingår ejIngår ej 12
Ingår ej Ingår ej 26
Ingår ejIngår ej 4804
Ingår ej Ingår ejPleuronectes trichodactylus5985
Ingår ejIngår ejSilurus glanis59
Ingår ejIngår ejEcheneis Neucrates3688
Ingår ejIngår ejPegasus natans?BMNH
Ingår ejIngår ejIngår ejFunnen
Ingår ejIngår ejChaetodon argenteusSaknas
Ingår ejIngår ejCoryphaena pentadactylaSaknas
Ingår ejIngår ejMullus SurmuletusSaknas
Ingår ejIngår ejMuraena AngvillaSaknas
Ingår ejIngår ejPerca nobilisSaknas
Ingår ejIngår ejSciaena UmbraSaknas
Ingår ejIngår ejSyngnathus pelagicusSaknas
Ingår ejIngår ejXiphias GladiusSaknas

Exemplar med NRM-katalognummer finns i samlingarna på Enheten - Zoology, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm

Litteratur
LINNAEUS, C. 1754. Hans Maj:ts Adolf Frideriks vår allernådigste konungs naturalie samling innehållande sällsynte och främmande djur, som bevaras på kongl. lust-slottet Ulriksdahl beskrefne och afritade samt på nådig befallning utgifne af Carl Linnaeus. Stockholm, I-XXX, 1-96 pp. + 7 pp.
LINNAEUS, C. 1758. Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata. Holmiae, 823 pp.
[LINNAEUS, C.] 1764. Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis Svecorum, Gothorum, Vandalorumque &c. &c. &c. in quo Animalia rariora imprimis & exotica: Aves, Amphibia, Piscis describuntur. Tomi secundi Prodromus. Holmiae. Pp 110.

Författare: Sven O Kullander (text, skanning), Anders Silfvergrip (foto)
Copyright © 1997 Naturhistoriska riksmuseet och författarna.
Förbehåll: Detta dokument ska inte anses som publicerat såsom avses i Internationella Nomenklaturreglerna för Zoologi (International Code of Zoological Nomenclature) och häri gjorda påståenden görs inte härmed tillgängliga för nomenklatoriska ändamål.

Musem Adolphi Friderici hemsidaGroddjurKräldjurFåglarDäggdjur


Linnés webbplats sköts av Naturhistoriska riksmuseet
/zool/fish/madfish.html.se
Senast uppdaterad: 16 januari 2002
Kommentarer om Linnés webbplats