Museum Adolphi Friderici

Groddjuren

1754 namn 1754 sida 1754 illustration 1764 namn 1764 sida Systema Naturae 1758 NRM katalog-nr
Caecilia glutinosa 19 pl. 4, fig. 1 Caecilia glutinosa 163
Caecilia Tentaculata 19 pl. 5, fig. 2 Caecilia tentaculata 162
Lacerta Salamandra 45 Lacerta Salamandra 164
Rana arborea 47 Rana arborea 155, 156
Rana lactea 47 Rana boans 157
Rana marginata 47 Rana marginata 151
Rana Bufo 48 Rana Bufo Not located
Rana cornuta 48 Rana cornuta 149
Rana gibbosa 48 Rana gibbosa 143
Rana Ventricosa 48 Rana ventricosa 152, 153, 154
Rana paradoxa 49 Rana paradoxa 40 Rana paradoxa 144, 145, 146, 147, 148
Rana Pipa 49 Rana Pipa 158, 159, 160, 161
Rana ocellata 39 150
Ej medtagen Ej medtagen Rana typhonia 142

Litteratur
LINNAEUS, C. 1754. Hans Maj:ts Adolf Frideriks vår allernådigste konungs naturalie samling innehållande sällsynte och främmande djur, som bevaras på kongl. lust-slottet Ulriksdahl beskrefne och afritade samt på nådig befallning utgifne af Carl Linnaeus. Stockholm, I-XXX, 1-96 pp. + 7 pp.
LINNAEUS, C. 1758. Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata. Holmiae, 823 pp.
[LINNAEUS, C.] 1764. Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici Regis Svecorum, Gothorum, Vandalorumque &c. &c. &c. in quo Animalia rariora imprimis & exotica: Aves, Amphibia, Piscis describuntur. Tomi secundi Prodromus. Holmiae. Pp 110.

Författare: Sven O Kullander (text, skanning), Anders Silfvergrip (foto)
Copyright © 1997 Naturhistoriska riksmuseet och författarna.
Förbehåll: Detta dokument ska inte anses som publicerat såsom avses i Internationella Nomenklaturreglerna för Zoologi (International Code of Zoological Nomenclature) och häri gjorda påståenden görs inte härmed tillgängliga för nomenklatoriska ändamål.

Musem Adolphi Friderici hemsidaFiskarKräldjurFåglarDäggdjur


Linnés webbplats sköts av Naturhistoriska riksmuseet
Senast uppdaterad: 20 januari 1997
Kommentarer om Linnés webbplats