Linnéporträtt Volkameria aculeata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 262.19

Volkameria aculeata L., framsida Volkameria aculeata L., blomställning x8 Volkameria aculeata L., blommor x8 Volkameria aculeata L., baksida

Namn: Volkameria aculeata L.
Microfiche: IDC 263.1

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/v/volka/volkacu2.html.se
Senast uppdaterad: 4 mars 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs