Linnéporträtt Vinca rosea L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 105.15

Vinca rosea L., framsida Vinca rosea L., närbild x4 Vinca rosea L., närbild av Linnés text Vinca rosea L., närbild av Linnés text Vinca rosea L., baksida

Namn: Vinca rosea L.
Microfiche: IDC 105.13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/v/vinca/vincros1.html.se
Senast uppdaterad: 15 februari 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs