Linnéporträtt Verbascum osbeckii L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 87.17

Verbascum osbeckii L., framsida Verbascum osbeckii L., blomställning x6 Verbascum osbeckii L., baksida

Namn: Verbascum osbeckii L.
Typ: Isotyp
Microfiche: Ej inkluderad i IDC microfichen
Referens: Hansen & Hansen i Lagascalia 3, s. 184, 1973
Typherbarienummer: G-6306

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/v/verba/verbosb2.html.se
Senast uppdaterad: 15 december 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs