Linnéporträtt Valeriana
Linnéherbariet (S-LINN)

Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Valeriana calcitrapa (2 ark)
Valeriana celtica
Valeriana cornucopiae (2 ark)
Valeriana dioica (2 ark)
Valeriana discoidea (3 ark)
Valeriana locusta ssp. coronata
Valeriana locusta ssp. olitoria (3 ark)

Valeriana locusta ssp. vesicaria
Valeriana phu
Valeriana pyrenaica
Valeriana rubra
Valeriana rupestris
Valeriana supina

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/v/valer/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 9 juli 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs