Linnéporträtt Trigonella platycarpos L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Trigonella platycarpos L., framsida Trigonella platycarpos L., blomställning x8 Trigonella platycarpos L., frukter x8 Trigonella platycarpos L., baksida

Namn: Trigonella platycarpos L.
Microfiche: IDC 322.11

Fler Trigonella

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/trigo/trigpla.html.se
Senast uppdaterad: 11 oktober 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs