Linnéporträtt Trigonella corniculata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Trigonella corniculata L., framsida Trigonella corniculata L., blomställning x8 Trigonella corniculata L., frukter x8 Trigonella corniculata L., baksida

Namn: Trigonella corniculata L.
Microfiche: IDC 322.17

Fler Trigonella

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/trigo/trigcor.html.se
Senast uppdaterad: 11 oktober 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs