Linnéporträtt Trianthema monogynum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Trianthema monogynum L., framsida Trianthema monogynum L., close-up x4 Trianthema monogynum L., blomma x8 Trianthema monogynum L., baksida

Namn: Trianthema monogynum L.
Microfiche: IDC 111.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/trian/triamon.html.se
Senast uppdaterad: 1 mars 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs