Linnéporträtt Tragopogon dalechampii L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Tragopogon dalechampii L., framsida Tragopogon dalechampii L., blomställning x8 Tragopogon dalechampii L., baksida

Namn: Tragopogon dalechampii L.
Microfiche: IDC 326.15

Fler Tragopogon

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/trago/tragdal.html.se
Senast uppdaterad: 24 oktober 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs