Linnéporträtt Tordylium officinale L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Tordylium officinale L., framsida Tordylium officinale L., frukter x6 Tordylium officinale L., blomställning x6 Tordylium officinale L., baksida

Namn: Tordylium officinale L.
Microfiche: IDC 117.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/tordy/tordoff.html.se
Senast uppdaterad: 8 mars 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs