Linnéporträtt Tordylium nodosum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 117.13

Tordylium nodosum L., framsida Tordylium nodosum L., blomställning x8 Tordylium nodosum L., frukter x8 Tordylium nodosum L., baksida

Namn: Tordylium nodosum L.
Microfiche: IDC 117.11

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/tordy/tordnod1.html.se
Senast uppdaterad: 8 mars 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs