Linnéporträtt Thymus vulgaris L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 246.19

Thymus vulgaris L., framsida Thymus vulgaris L., blomställning x8 Thymus vulgaris L., baksida

Namn: Thymus vulgaris L.
Microfiche: IDC 247.1

Fler Thymus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/thymu/thymvul2.html.se
Senast uppdaterad: 11 januari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs