Linnéporträtt Thlaspi bursa-pastoris L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 267.9

Thlaspi bursa-pastoris L., framsida Thlaspi bursa-pastoris L., blomställning x8 Thlaspi bursa-pastoris L., baksida

Namn: Thlaspi bursa-pastoris L.
Microfiche: IDC 267.11

Fler Thlaspi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/thlas/thlabur2.html.se
Senast uppdaterad: 12 mars 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs